Načítání...

Google si původně na rok 2020 po dlouhých letech připravil změny v programu Google Partners. Bylo na čase, aby se vzhledem k náročnosti systému Google Ads zvýšily nároky na jednotlivé partnery (zejména digitální agentury a freelanceři), kteří reklamy spravují. Vzhledem k nešťastné situaci s koronavirem, která kompletně zamíchala karty po celém světě se změny pro získání Google Partners certifikace posunuly o rok. Je to pozitivní krok ze strany Google týmu, který se aktuálně spíše věnuje podpoře jednotlivých agentur než změnám v programu. 

Co se samotné certifikace týče, ve stručnosti program představím. Je nezbytné, aby každá agentura nebo freelancer vykonával svojí činnost zoodpověďně a hlavně odborně. Pro Google jsou tyto podmínky důležité a na základě několika kritérií hodnotí výkon a kvalitu správy jednotlivých účtů. Kritéria pro splnění jsou rozdělena do třech kategorií: Výkon společnosti, útrata a certifikace. Je to primárně snaha o to, aby se odlišili kvalitní profesionálové od běžných uživatelů či průměrných optimalizátorů, kteří mají také ke Google Ads přístup. Jedná se o pozitivní krok směrem k zákazníkům, kteří pro správu svých kampaní využívají služeb nebo plánují využít služeb třetí strany. Dostane se jim pak kvalitní a profesionální služby. 

Jaké konkrétně změny v rámci Partners nás v roce 2021 čekají?
V oblasti výkonu je nezbytné, aby účty, které má agentura ve správě, využívaly maximální potenciál systému Google Ads. Jedná se většinou o revizi doporučení, které Google navrhuje. Mezi to patří např. využívání automatizace, počty rozšíření a inzerátů v kampaních, struktura účtu, odpovídající rozpočty kampaní vzhledem k rozsahu reklamních sestav a klíčových slov. Faktorů je však mnohem více a ve stručnosti to znamená, že je třeba, aby agentura Google Ads využívala k efektivnímu vytváření a celkové realizaci kampaní za účelem dosažení maximálního výsledku. Konkrétně pak: "Nové požadavky na odznak Google Partner nevyžadují, aby partneři splnili všechna doporučení nebo dosáhli 100% skóre optimalizace. Limitem pro získání nového odznaku Google Partner je 70 %. Skóre optimalizace slouží k tomu, aby zákazníci snadno a rychle pochopili, zda jsou jejich kampaně nastaveny na dosažení vysokého výkonu, a abychom vám mohli nabídnout efektivní doporučení, jak situaci zlepšit. Ukazuje se, že inzerenti, kterým se podařilo zvýšit skóre optimalizace na úrovni účtu o 10 bodů, zaznamenali v průměru 10% nárůst konverzí.¹".

Další částí je oblast útraty, která vypovídá o aktivitě agentury, které reklamní kampaně spravuje. Dříve bylo nutné splnit spendy ve výši 10 000$ za období 90 dnů. Tento požadavek se nyní zdvojnásobil na částku 20 000$. 

V poslední části se jedná o hlavní kritérium, kterým je splnění certifikací Google. Jedná se sadu náročných testů, které jsou dostupné v rámci portálu Skillshop. Dříve bylo nezbytné, aby v rámci MCC (agentury) byl alespoň jeden správce s příslušnými certifikacemi. Nyní jsou podmínky náročnější a pro MCC je vyžadován minimální počet certifikovaných specialistů. Konkrétně je to 50% všech uživatelů v rámci MCC. "Nejméně 50 % způsobilých uživatelů ve společnosti si musí své certifikace na portálu Skillshop aktualizovat. Společnost musí mít také nejméně jednoho uživatele s certifikací pro každý kanál, do kterého investovala."

Závěr
Rozhodnutí Google týmu zvýšit požadavky na splnění certifikace považujeme za přínosné. Odliší se tak agentury, které se intenzivně věnují práci a kampaním v systému Google Ads.