Loading...

Na následujících řádcích se Vám pokusím pomoc s tvorbou Vašich Google Ads potažmo i Sklik struktur tak, aby to bylo rychlé a zároveň efektivní v rámci času, který je na to potřeba.

Předpoklady
Na začátku je třeba si ujasnit k čemu bude nová struktura účtu vyhledávacích kampaní sloužit. Jedná se kompletní založení nového účtu, rozvoj stávajícího webu o nová klíčová slova, případně zefektivnění stávající struktury hloubkovou segmentací reklamních sestav + přidání relevantních vyhledávacích dotazů?

Ke každému tomuto přístupy lze přistupovat z počátku z různých směrů, ale nakonec se stejně všechny střetnou v místě, kde máte k dispozici seznam klíčových slov, které chcete zakomponovat.
 

Proces

 1. Google Ads
  1. Příprava první kampaně v Google Ads
  2. Příprava reklamní sestavy v Google Ads
  3. Přidání klíčového slova (1) v Google Ads
  4. Vytvoření první reklamy v Google Ads
 2. Google Ads Editor - kampaně, reklamní sestavy, klíčová slova
  1. Kopírování šablony pro klíčové slovo
  2. Kopírování klíčových slov do šablony
  3. Nahrání zpět do šablony
  4. Kopírování nastavení vytvoření kampaně v Google Ads
  5. Úprava bidu
 3. Google Ads Editor - reklamy
  1. Kopírování šablony pro reklamy
  2. Vložení klíčových slov do sloupce pro reklamní sestavu
  3. Přepsání H1 a cesty dle Klíčových slov

A nyní bod po bodu.

Google Ads

Připravte si první kampaně a její jednotlivé náležitosti dle bodu 1. Tu budeme potřebovat pro další práci tak, že budeme stahovat a kopírovat její nastavení a obsah a následně hromadně přepisovat.

Google Ads Editor

Nyní si otevřete Váš a propojte ho s konkrétním účtem. Otevřele záložku klíčová slova a zkopírujte její obsah do excelu případně do Google Spreadsheets.

Stejně jako jste si stáhli šablonu pro klíčová slova, udělejte to samé s šablonou pro reklamní sestavu. 

Alt
Alt

Kromě těchto sloupců bude obsahovat ještě mnoho dalších, ale nás aktuálně zajímají jen sloupce A, B a D, případně i E.

Rozvoj
Jelikož máte již připravený seznam klíčových slov, který chcete využití, je nyní na místě si je rozkategorizovat do jednotlivých skupin podle jeho cílení a Vaší prioritizace.

Určitě je vhodné řídit se následujícími pravidly.

 1. A: Na jednu reklamní sestavu připadají jen homonymní klíčová slova
 2. B: Nikdo vám nebude zazlívat jedno klíčové slovo na RS
 3. C: Segmentujte klíčová slova do kampaní cílených na Obecná, kategorická, brandová a produktová slova.
 4. D: Dále můžete segmentovat reklamní sestavy na krátká (1-3 slova) a long-tail klíčová slova.
Alt

Když máte přehled o tom, jaké reklamní sestavy bude potřeba vytvořit, vytvořte si seznam unikátních názvu pro RS. Zkopírujte jen do šablony pro reklamní sestavy a zkopírujte všechny dostupné sloupce. 

Jakmile budete mít takovýto přehled připravený, vstupte v Google Ads Editoru do záložky pro reklamní sestavy a otevřete funkci “provést více změn”. Do otevřeného okna vložte zkopírovanou šablonu s vyplněnými hodnotami. Nezapomeňte zakliknout možnost “Moje údaje zahrnují sloupce pro kampaně a reklamní sestavy”.přes funkci “provést více změn” vložte tabulku a uložte. 

Po uložení dojde k vytvoření všech reklamních sestav z Vašeho importu A nyní můžeme přikročit k importu šablony pro klíčová slova, kterou již máte také vytvořenou. 

Alt

Pro vložení šablony klíčových slov postupujeme stejně jako pro reklamní sestavy, jen v patřičných záložkách.

Alt

Tato funkce Vám snadno a rychle vytvořit všechny kampaně, reklamní sestavy a k nim i klíčová slova, dle Vaši dat. 

Je potřeba ale stále myslet na to, že aktuálně jsou to kampaně bez dalších úprav a nastavení, které je třeba doladit, a to včetně rozpočtů a výšky bidu na jednotlivé reklamní sestavy, případně klíčová slova.
 

Post správa
úprava reklam
kontrola vyhledávacích dotazů
kontrola hledanosti klíčových slov
segmentace do separátních kampaní